Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Burgerwacht: zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

(18 december 2005)

 

Af en toe duikt in de media berichtgeving op over eventuele oprichting van een burgerwacht in gemeentes. Het gaat dan meestal om de grotere steden, en om probleemsituaties daar op bepaalde locaties. Situaties waar buurt- of stadsbewoners dan niet goed van worden of klaar mee zijn, en zelf wat aan willen gaan doen. Heel soms lees je zoiets over een dorp waar bijvoorbeeld ineens één of andere idioot dieren vermoordt in een kinderboerderij, dan gaat een burgerwacht een tijdje wachtlopen.

Enkhuizen is geen onleefbare stad waar de straten afgeschuimd worden door subversieve figuren die alles onveilig maken. Het is een relatief rustig provinciestadje. Maar onderhuids, en bij tijd en wijle bovenhuids, gebeuren er wél dingen die niet zouden moeten kunnen gebeuren. Dan heb ik het niet over het gewoonlijke uitgaansgeborrel en -gegrebbel, dat gebeurt overal. Uitgaan, drank, tegenwoordig drugs, dat gebeurt overal wel denk ik. Dus ook in Enkhuizen, daar zijn we een subregionaal centrumpje voor.
Wat in Enkhuizen wél gebeurt is dat er ’s zomers rond het havengebied dingen plaatsvinden die niet zouden moeten kunnen. Dat is al een aantal jaren zo, en het lijkt wel niet opgelost te kunnen worden. Geweld naar toeristen door klaplopers, geweld naar toeristenjongeren door drugsrunners als ze niets willen kopen, bedreiging door beide groepen, vandalisme door beide groepen, bedreiging van of vernieling bij schippers of bedrijfsmensen die ergens wat van zeggen: het is in het toeristenseizoen allemaal aan de orde.
Ik denk dat bovenstaande niet goed is. De charterschippers, de horeca, de binnenstadmiddenstand, de gemeentelijke havens: ze leven allemaal ’s zomers voor een groot deel van de 1,2 miljoen toeristen die jaarlijks Enkhuizen aandoen. Deze branches kunnen op een gegeven moment grote schade gaan leiden als dit stadje de naam krijgt van onveilig zijn voor toeristen. Dat kost geld, werkgelegenheid en menselijk leed van mensen die denken een leuke tijd hier door te kunnen brengen! De bedrijven uit deze branches zijn dus ook absoluut niet blij met wat hier ’s zomers gebeurt, en bewoners van Enkhuizen die ermee te maken krijgen ook niet.

Nu is het zo dat we geen politiebureau meer hebben. Dat is flink vreemd voor een stadje dat 1,2 miljoen toeristen per jaar ontvangt, en een subregionaal uitgaanscentrum is! Het politiebureau zit op een bedrijventerreintje in Grootebroek… De politie kan daar niets aan doen, het is ze opgelegd. Ook het feit dat de politie feitelijk onderbemand is, is haar opgelegd. Maar dat houdt dus wél in dat hier in Enkhuizen dingen gebeuren die daardoor blijven voortduren… Bijvoorbeeld bovengenoemde, maar ook drugshandel tiert hier welig. Het feit dat het drugsgebruik in Enkhuizen bovenmaats is heb ik al eens aan de orde gebracht in de raad, maar dat werd eigenlijk subtiel weggehoond. Men gelooft niet dat het zo erg is.
Ik vraag me af of de zomerproblematiek rond het havengebied is op te lossen door het instellen van een burgerwacht. Of dat goed is buiten beschouwing gelaten, maar het is de overheid die zorgt dat wij als burgers van Enkhuizen een tekort aan politie hebben. Meenemend dat diezelfde overheid als standpunt heeft ingenomen dat burgers hun eigen verantwoordelijk dienen te nemen, is het niet raar om de mogelijkheid van een burgerwacht te overwegen lijkt me.

Een burgerwacht heeft voordelen. De burgers die aan zoiets deelnemen raken meer betrokken bij het wel en wee van problematiek, en krijgen meer zicht op wat gebeurt; de politie zal daardoor meer informatie krijgen waar ze wat mee kan.

Een burgerwacht heeft ook nadelen. De mogelijkheid van eigenrichting bestaat, en daardoor escalatie van situaties als er vandalisme of geweld in het spel is. Ook zullen burgers die deel uit maken van zo’n burgerwacht persoonlijk moeilijkheden kunnen krijgen door figuren die niet gediend zijn van pottenkijkers.

Ik ben benieuwd hoe anderen over zoiets als burgerwachten denken, en ik hoop dat ik mogelijk reacties krijg op dit item.

 

Hans Langbroek.