Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Laatst was ik aan het surfen op internet, dat vind ik nogal leuk, en toen kwam ik op de site van de landelijke [VVD] terecht. Daar is ook heel wat op te lezen. Over hoe de partij de zaken ziet, hoe ze over het kabinetsbeleid denken en de uitgangspunten van de VVD in het algemeen. Dat is leuk om te lezen.

Ik zag dat er een reactiepagina was, daar kunnen lezers van de site een reactie op de VVD neerzetten. Aangezien het beleid van het huidige kabinet, waar de VVD nogal prominent aanwezig is, behoorlijk ingrijpend en opzienbarend is leek het me leuk om een reactie te geven op de site.

Voor mezelf gezegd vind ik het beleid van dit kabinet nogal cru, maar er zijn wel dingen die gebeuren moeten, dat is ook weer zo.  Er zijn dingen die ik kan begrijpen en waar ik in mee kan gaan, en dingen die ik kan begrijpen maar waar ik het als persoon niet mee eens ben. Waarschijnlijk geldt dat voor de gemiddelde Nederlander, met extremen in het wel/niet eens zijn bij sterker liberaal/linksdenkenden.

Hieronder de brief aan de VVD met, hartstikke snel, een reactie terug. Partijen die een snelle reactie terug geven op schrijvens van burgers uit het land via internet zijn tot dusverre, zoals ik gemerkt heb, de SP en de VVD.

Brief (per email):

Geachte VVD,
 
Het afgelopen jaar heb ik getracht te doen wat dit kabinet me zei dat goed was. Ik heb de solidariteitsgedachte losgelaten en heb individuele afspraken over loon, arbeidstijden etc gemaakt met m'n werkgever, daarbij ben ik ook langer gaan werken waardoor ik nu ruim 11% meer loon vang. Gemiddeld werk ik ook nog eens 5 tot 10 uur per week over als het nodig is. Bij ziek zijn in het bedrijf waar ik werk gaat het inkomen na de 6e week f na de tweede ziekmelding binnen een jaar naar 70%. Mijn eigen ziekmelden ligt gemiddeld zo rond n dag per jaar. Verder is er een prestatiebeloning van varierend een half tot driekwart maandsalaris bruto in het bedrijf. Daar gaat per keer dat je een huisarts of tandarts bezoekt of per ziektedag zo'n 75,-- vanaf. Dit ligt allemaal in de lijn van wat dit kabinet wil. Het moge u duidelijk zijn dat we CAO-loos werken, ook zoals u wilt, en wat ik ook prefereer.
Ik heb een gezonde leefwijze qua eten, sport behoorlijk, drink niet veel alcohol en gebruik geen drugs. Behalve nicotine dan. Ik ga twee keer per jaar naar de tandarts, ondanks de gestegen kosten, om normaal te kunnen kauwen met eten zodat ik geen maagproblemen of wat dan ook krijg. Ik heb ook een koophuis, daar betaal ik hypotheek voor en daar betaal ik rente voor. Met aftrek is dat te doen. In de vorige raadsperiode is de OZB-heffing 10%, 13%, 11% en 7% gestegen. Dat heb ik netjes betaald, de Zalmsnip verzachtte nog iets. Met die verhogingen is een uitbreiding van de lokale HAVO-VWO betaald. Ik maak verder geen gebruik van zwartwerkers als er iets aan m'n huis mankeert, laat huisapparatuur als CV-ketels etc door vaklieden nakijken en heb een nieuwe HR-combiketel gekocht uit energiebezuiniging.
Al met al ben ik dus een behoorlijk productieve, meewerkende, consumerende en verantwoordelijk levende Nederlander.
Maar u neemt mij de voordelen van de nieuwe HR-combiketel af door de energie 10% duurder te maken. Ik kan dat niet compenseren. Het 11% meer verdienen door langer werken wordt afgenomen door de beloofde OZB-verlaging niet door te laten gaan, de Zalmsnip af te nemen, de ziektekostenverzekering bijna te verdubbelen, de tandarts uit het pakket te gooien en apart te laten verzekeren, en nog allerlei meer maatregelen.
Als meewerkend Nederlander zou ik best een calculerende burger willen worden op de voor mijn part Amerikaanse wijze, zoals u zou willen. Dat wil ik ook wel, ik mag graag zelf dingen in kunnen vullen en zelf kunnen kiezen, en meer verdienen door meer te doen. Maar dat kan niet, ondanks dat het van u moet. U legt me hogere heffingen op dan dat de socialisten ooit gedaan hebben (en dt vond ik al hoog!), hogere lasten dan dat de Amerikanen zelfs in nachtmerries kunnen bedenken. De vrije keuze wordt in plaats van bevorderd juist ingeperkt door al die extra heffingen en lastenverzwaringen, en door die toevloed aan regelgeving.
Heel langzaam begint het mij toe te schijnen dat als ik op een Amerikaanse wijze wil leven, ik ook werkelijk naar Amerika toe moet gaan. Dat wat u promoot niet haalbaar is doordat u dat zelf tegenhoudt op een links-kwadraat wijze. Het schijnt me toe dat u, zoals dat heet, van twee walletjes eet. Hoge lasten, zelf voorzieningen regelen. Om te doen wat u wilt moet ik naar de VS emigreren, dan heb ik werkelijke keuzevrijheid, krijg ik geld naar werken en zijn de lasten aangepast aan het keuzes kunnen maken. Ik hoop dat u aan bovenstaande iets wil gaan doen en me wilt antwoorden over de tegengestelde acties in wat u zegt te willen en wat u doet qua keuzevrijheid.
 
Hoogachtend, Hans Langbroek.
 
Uiteraard is bovenstaande met licht cynisme geschreven, en hang ik als persoon hier de braverik uit. Maar de intentie van het briefje is duidelijk. Dat ik onderstaande reactie terug kreeg vond ik leuk, en het is dus toch zo dat een aantal politieke partijen in den lande open staan voor communicatie met de burgers. Wat uiteraard niet inhoudt dat ze rekening houden met wat die burger vindt of denkt, dat is ook weer zo.
 
Reactie VVD-ers (per email):
 
Geachte heer Langbroek,
 
Hartelijk dank voor uw reactie. Hoewel ik af en toe enige ironie door de tekst meen te kunnen zien schijnen is uw boodschap heel duidelijk aan wat mij betreft aan het juiste adres. Het is des te verrassender, omdat bij ons (en wij zijn niet de VVD, maar een aantal leden binnen de VVD) al het idee had postgevat dat voor m.n. minder goed opgeleiden het woud aan zelfregulering zal gaan leiden tot verkeerde keuzes waarvoor je later de rekening gepresenteerd krijgt. Uit uw mail blijkt echter ook dat als je je best doet om de zelfregulering in te vullen dit niet alleen een enorme klus is, maar ook nog eens sprake is van tegenstrijdigheden, omdat de lasten niet verdwijnen, maar anders geﮤ worden en ook op andere fronten de gewenste inzet wordt gefrustreerd.
 
Ik heb de reactie toegevoegd aan de site en zal bij besprekingen dit signaal meenemen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Peter Lamberts,
voorzitter werkgroep 'Het sociale gezicht van de VVD"
 
Dus: als u aan willekeurige partijen iets vraagt is er een kansje dat u antwoord krijgt. Of u er iets aan heeft is een tweede... maar er komt in ieder geval iets!
 
Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen.