Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Stella Quasten gaat verder als 1-persoonsfractie
(22 augustus 2007)

 

Mededeling/verklaring terugtreden afsplitsing van SP-fractie

Geachte voorzitter van de raad, collegeleden, raadsleden, griffier,

Zoals u wellicht allemaal vernomen heeft, zijn er de afgelopen maanden een aantal kwesties binnen de SP geweest die tot veel discussie binnen en buiten de SP hebben geleid.

Met de kwesties van de Eerste Kamerzetel, de hoofdredactrice van de Tribune, de censuur en de kwestie Luijendijk en mijn eigen ervaringen met de landelijke partij, en mijn bezwaren over een aantal uitspraken en handelingen van de partijleider, werd ik gedwongen om mijn eigen principes, en hoe ik tegen zaken aankijk te evalueren. Dat leidde er begin juli toe dat ik besloten had mij terug te trekken uit de SP. Intern lagen de meningen over de kwesties behoorlijk uiteen, maar na een uitdrukkelijk beroep op mijn loyaliteit richting de afdeling als geheel en kiezers, dat vanuit het bestuur op mij werd gedaan, heb ik toen mijn beslissing voorlopig uitgesteld. Er zou gepoogd worden om van "binnenuit" de SP democratischer, opener en intern socialer te maken, en af te wachten of het partijbestuur bereid zouden zijn hun fouten inzake de bovengenoemde kwesties recht te zetten. Ik had daar minimaal vertrouwen in en voelde me daarbij hoogst ongelukkig.

Er is in de weken die daarop volgden geen enkele beweging vanuit het partijbestuur geweest die ook maar de schijn zou kunnen wekken dat men inderdaad bereid is om in dialoog te treden met de betreffende personen, of om op andere wijze de kwesties op een menselijke, sociale en SP- waardige wijze op te lossen. Integendeel zelfs, de SP heeft gekozen voor de ramkoersmethode en dreigt met royementen, beschadigd daarbij SP-ers die zich met hart en ziel hebben ingezet. Deze handelswijze van het partijbestuur vind ik niet bij een partij passen die voorop staat met een sociale agenda en passen zeker niet bij mijn persoon.

Dit heeft er toe geleid dat ik tot de conclusie ben gekomen dat ik niet langer de SP kan en wil vertegenwoordigen. Bij aanblijven zou ik een signaal afgeven dat ik de lijn van het partijbestuur steun, en dat is absoluut niet het geval. Dit gaat om zeer principiŽle zaken en dien je daarin keuzes te maken. Mijn keus is dan ook dat ik mijn lidmaatschap en fractievoorzitterschap voor de SP beŽindig.

Ik verzeker U allen dat dit allerminst een makkelijke beslissing is geweest, aangezien ik met mijn fractiegenoot altijd zeer plezierig en waardevol heb samengewerkt, en het lokale doel van de SP een belang dient. Ik heb hier maanden en feitelijk het gehele reces mee geworsteld en kwam steeds op hetzelfde punt uit. Loyaliteit naar een partij is prima, loyaliteit naar je eigen persoon is beter.

Hierbij maak ik tevens bekend dat ik de resterende raadsperiode als 1-persoonsfractie op eigen titel zal voltooien.

Hopende dat u allen mijn beslissing en keuze zult respecteren.