Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Breedband, de basis zonder poespas

(9 december 2007)

 

Het is weer Breedbandtijd, en de discussie leek in de raad van 4 december weer op te laaien omdat de PvdA zich zoals vaak zorgen maakte over het welzijn in Enkhuizen. Vanuit een oppositierol is dat wat wennen na 55 jaar, dus het kiezen van de juiste insteek moet ook nog wat wennen. Maar dat is weer andere praat.

 

Nog één keer de basis over Breedband zonder overbodige poespas. Die poespas weglaten is nogal nodig doordat de Breedbanddiscipelen de discussie behoorlijk vervuild hebben met overdadige detaildiscussies. Dat is een beproefde discussietechniek die onder het mom van “dossierkennis” vaak gebruikt wordt door de wat links gerichte partijen, behalve GroenLinks. Je bereikt ermee dat er een ondoorzichtige brij ontstaat waar voor de buitenstaander geen enkele transparantie meer inzit, en je zelf als “deskundige” geprofileerd wordt. Dat dit zo gaat heb ik hier op deze site al vaker gezegd, en ook aangetoond.

Maar waar het werkelijk om gaat is de basis!

 

De basis is dat de raad uitgesproken heeft dat ze welzijn en wonen wil integreren. Welzijn en wonen hebben overlappende werkgebieden, en om dit allemaal effiënter te laten werken heeft de raad die uitspraak gedaan. Daartoe werd welzijnsstichting Breedband opgericht.

Het was de bedoeling dat Breedband en Stichting Woondiensten Enkhuizen uiteindelijk geïntegreerd zouden worden tot één organisatie, ondergebracht in één pand. Dus qua werk uiteindelijk één organisatie en qua onderkomen één organisatie. Duidelijk toch?

 

Breedband ondersteunde deze visie voor de volle 100%, en dat is logisch omdat Breedband hiertoe opgericht is. Maar wat gebeurde er? De “hoofden” van Stichting Woondiensten Enkhuizen en Breedband kregen ruzie. Ze kregen ruzie omdat het hoofd van Breedband niet accepteerde dat de baas van Woondiensten haar baas was, en de zaken aan wilde pakken op de wijze zoals hij dacht dat de bedoeling was. Dat behoort bij de functie van baas zijn, de boel coördineren en sturen zoals moet. Het hoofd van Breedband wilde feitelijk, letterlijk dus, haar eigen zin doordrijven. Dan krijg je aanvaringen. Maar een schip heeft nu eenmaal maar één kapitein!

Breedband besloot toen, tegen de bedoeling in van waarom ze opgericht was, te verhuizen naar een andere locatie. Dit kostte veel geld, veel geld van de burgers van Enkhuizen. De raad van Enkhuizen werd hier niet over ingelicht! Boefjes toch….

 

De raad werd achteraf ingelicht over deze wat je morele malversatie zou kunnen noemen. Morele malversatie, omdat je een dergelijke handeling die zeer tegen wat de bedoeling is niet overlegt, niet als informatie doorgeeft, kortom: stiekem en snel uitvoert. Geld van de burgers…

 

Op het moment dat de raad het wél te weten kwam, en deze muiterij die uitgevoerd werd op kosten van de Enkhuizer burgers, hard wilde aanpakken, ging Breedband ineens tekeer. Een bevriend raadslid werd ingeschakeld om uit te zoeken of wat de raad wilde allemaal wel mocht. En ineens bleek dat niet te mogen op de wijze zoals de zaak op dat moment aangepakt werd. Er bleek niet te mogen waar Breedband zélf al die tijd van gezegd had dat ze er vol achter stond, dat ze het absoluut ook zo wilde, dat ze écht niet anders wilde dan integratie van Wonen en Welzijn…

En Breedband besloot, wederom op kosten van de burgers van Enkhuizen, vele tienduizenden euro’s uit te geven aan rechtszaken om trachten aan te tonen dat de raad van Enkhuizen fout zat. En dat allemaal, vergeet het niet, omdat er ruzie was tussen twee personen waarvan ééntje er niet kon accepteren dat ze een baas had, dat ze een leidinggevende had!

 

Nu zijn we tonnen aan geld van de burgers van Enkhuizen verder, allemaal weggegooid omdat iemand de baas wil zijn in plaats van de baas. Er zijn dingen nog niet geregeld die geregeld hadden kunnen zijn, en het college van B&W krijgt daar de schuld van. Doch lees bovenstaande…. Wie is er nu eigenlijk wérkelijk verantwoordelijk voor wat er ontstaan is? Juustem, de mevrouw van Breedband die de baas wil zijn in plaats van de baas. Geholpen door de SP, fractie Quasten en nu ineens vanuit een soort misplaatst idee hoe een oppositierol in te vullen ook de PvdA die zich “zorgen” maakt.

 

Dit is allemaal waar het werkelijk om draait, dit is waar het werkelijk om gaat. Het antwoord in de discussies erover wordt immer vanuit de Breedbanddiscipelen met een overdadige zak aan details overgoten van hoe, wie, wat, waar en wanneer om de boel uiterst ondoorzichtig te maken. Maar het gaat om de basis, het gaat waar het om gaat.

En dat is dit verhaal.

 

Hans Langbroek