Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Brandwaterputten
(16 oktober 2007)

Vorige week had ik naar aanleiding van wat burgers me vertelden een vraag over de waterputten van de brandweer gesteld. Het antwoord was er direct, en dat vermeld ik onder de vraag.
De vraag die de brandweer terug stelt zal ik binnenkort beantwoorden:

Geacht college:
 
Mij is ter ore gekomen dat het in de binnenstad van Enkhuizen verschillende malen is voorgekomen dat de brandweer geruime tijd zonder resultaat heeft geprobeerd waterputten te openen bij branden. Dit komt doordat de brandweerputten in de binnenstad verschillende sluitsystemen hebben, en er om ze te openen dus verschillende sleutels nodig zijn.
Mijn vraag is: Is er naar aanleiding van dit soort gebeurtenissen al een inventarisatie opgemaakt van de sluitsystemen, en worden deze binnen afzienbare tijd gestandariseerd om de veiligheid in geval van branden te garanderen omdat de brandweer dan geen kostbare tijd hoeft te verspillen door slangen naar grachten te leiden of anderszins?
 
Vriendelijke groeten, Hans Langbroek

Het volgende antwoord heb ik op bovenstaande vraag ontvangen:

In antwoord op de gestelde vragen van de heer Langbroek kan ik het volgende mededelen:

In heel Nederland wordt gewerkt met eenzelfde soort ondergrondse brandkraan. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde bovengrondse brandkranen, maar deze zijn in Enkhuizen niet aanwezig. Alle ondergrondse brandkranen zijn voor ons door middel van een kraansleutel te openen. De kraansleutel heeft een dubbele functie. Het bovenstuk wordt gebruikt om de putdeksel te lichten. De onderkant van de sleutel wordt gebruikt om de spindel te openen zodat het water uit de brandkraan kan stromen. Het enigste verschil wat in een brandkraan kan zitten is de vorm van de deksel.. Er zijn vierkante en ovale putdeksels met hierop het opschrift “brandkraan”.

Er zijn dus geen verschillende sluitsystemen. Er hoeft dan ook geen inventarisatie plaats te vinden van sluitsystemen en hoeft ook niet gestandaardiseerd te worden, omdat dit al het geval is.

De brandweer maakt in eerste instantie altijd gebruik van haar eigen watertank, welke aanwezig is op de tankautospuit (2000 liter). Ongeveer 90% van de huis-tuin en keuken brandjes kunnen we hiermee blussen. Om te allen tijde de veiligheid van onze mensen te kunnen garanderen moeten wij gebruik kunnen maken van een primaire blusvoorziening. (brandkranen) Indien de brand in een groter stadium gevorderd is en er meerdere blusvoertuigen gevoed moeten worden op eenzelfde waterleiding, maken wij (indien mogelijk) gebruik van open water (grachten etc.).

Het is ons niet bekend dat de brandweer meerdere malen zonder resultaat heeft geprobeerd om een brandkraan te openen. Ook heeft dit nog nooit nadelige consequenties gehad voor de brandbestrijding in onze gemeente. De brandkranen (ongeveer 450 stuks) worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden. Het komt echter wel eens voor dat een putdeksel moeilijk te openen is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. (vuil, auto’s die geparkeerd staan op brandkranen, etc.)

De veiligheid in geval van branden t.a.v. waterwinning is gegarandeerd.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

PS: graag zouden wij te weten willen komen waar dergelijke situaties zich hebben afgespeeld.

Jeroen Knukkel