Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Bezuinigingen
(19 oktober 2004)

De gemeente Enkhuizen gaat bezuinigen, en niet heel weinig. Er is een lange lijst bezuinigingsvoorstellen gemaakt, die deels afkomstig zijn van de raadsfracties, en deels voorgesteld zijn door het college. Om die voorstellen te lezen kunt u klikken op [Enkhuizen] en daar onder het tabblad "Politiek en Bestuur" in een artikel over de bezuinigingen op de diverse links klikken. Alle voorstellen tot dusverre plus korte toelichtingen over het hoe en waarom staan er te lezen.
In de commissie BOF van 27 oktober zal erover gepraat worden, en in de begrotingsraad van 9 november.


Op dit moment is een meerderheid van de Enkhuizer gemeenteraad het eens over zo'n 80% van de voorstellen, en zal er over zo'n 20% van de voorstellen politiek debat plaatsvinden. Niet alle fracties hebben tenslotte dezelfde insteek en uitgangspunten over zaken waarop bezuinigd kan of moet worden, of juist niet!
De ene fractie zal meer inzetten op zo weinig mogelijk tot niets bezuinigen op bijvoorbeeld "Sociale Voorzieningen" en de extra's die daar aan hangen, de ander zal absoluut niet willen bezuinigen op Jongerenwerk, ng weer een ander zal alle bruggen en monumenten nog dit jaar gerenoveerd willen zien, en wr anderen willen dat het eind van de Westerstraat eindelijk eens af komt! En zo zijn er tientallen dingen...
Een meerderheid van de raad stelde een bezuiniging van zo'n 10% voor op het ambtenarenapparaat, en zo ook Nieuw Enkhuizen. We gaven het iets anders op, namelijk bezuinigen wat mogelijk was op het apparaat, en daarbij dachten we aan proberen richting de 20%. Het is uiteindelijk 15% geworden, en als de raad ermee in kan stemmen dan is dat mooi. Althans, als de raad ook z'n ambities dan aan dat kleinere apparaat wil aanpassen... Al zullen burgemeester Baas en wethouder Franx (het valt binnen hun portefeuilles) door efficiency en betere en gerichtere automatisering dat van die 15% deels weten te compenseren. Dat is tenminste wl een pad dat momenteel gelopen wordt, en ook gelopen met worden!

Ik denk dat de burger die de lokale bezuinigingen via internet en de media volgt een groot deel van de bezuinigingen zal kunnen begrijpen, ook al is leuk vinden anders natuurlijk. Maar iedereen weet dat momenteel lle gemeentes in Nederland door de kabinetsmaatregelen moeten bezuinigen! Niet n niet!! Ook onze eigen buurgemeentes in de regio. Bijvoorbeeld Andijk, die moeten in verhouding tot de grootte van de gemeente zelfs nog mr bezuinigen dan Enkhuizen! Of Amsterdam een bedrag van 50 miljoen...
Andere bezuinigingen zullen niet begrepen worden, niet zonder slag of stoot geaccepteerd worden en veel begrijpbare emoties oproepen. Neem bijvoorbeeld de taakstelling: 10% bezuinigen op subsidies... Op dit moment krijgen de collegeleden en de raadsleden non-stop brieven en emails toegestuurd van allerlei verenigingen en instellingen met de boodschap dat er ABSOLUUT op hun vereniging of instelling NIET op subsidie gekort kan worden. Veel melden feitelijk bijna letterlijk dat de raad en het college er ernstig rekening mee moeten houden dat zij degenen zijn die de betreffende vereniging of instelling de doodsteek toedienen als er gekort wordt! En dan vraagt een aantal in de brieven direct om mr subsidie... Dat gaat dan koste van anderen!
Toch lijkt het me sterk dat als er 1,8 miljoen i.p.v. 2 miljoen subsidie gegeven wordt alle verenigingen van Enkhuizen verdwijnen. En het is niet zo dat alle subsidies 10% gekort worden, de raad gaat binnenkort in discussie over een nieuwe wijze van verdelen en toekennen van subsidies, ze gaat een plafond vaststellen, en allerlei andere criteria vaststellen over subsidieverleningen. Die discussie is nog niet gelopen. Dat niemand blij wordt van dit soort dingen mag duidelijk zijn, de raadsleden zitten zlf ook op die verenigingen en hebben kinderen of kleinkinderen daar.

Ook van een mogelijke extra OZB-verhoging van 5% over de normale 3,5% heen wordt niemand blij. Alle burgers worden al op allerlei manieren gekort door het rijk, extra lasten opgelegd en geconfronteerd met stijgende kosten voor bijvoorbeeld ziektekosten en straks energie en ga zo maar door! En dan komt ook die gemeente nog eens! En dat is ook zo. Maar niemand had kunnen voorzien dat we een kabinet zouden krijgen dat z rigoureus in gemeente-uitkeringen zou gaan snoeien, en niemand had kunnen voorzien dat de gemeentes met die mindere uitkeringen zveel meer taken zouden moeten gaan doen! Feitelijk kun je zeggen dat de gemeentelijke lastenverhogingen indirect door het rijk zijn opgelegd... dat zlf schijnheilig pedant zegt dat gemeentes de lasten in de hand moeten houden! Dr wordt k dus pissig van!
In Enkhuizen zijn de meeste fracties naar ik weet bezig te proberen dekking te vinden om die extra OZB-stijging te verminderen. Niemand wil volgens mij echt zo'n extra stijging. Al is de gemiddelde stijging van de OZB in Nederland ruim 10% (met uitschieters zelfs van 30 tot 40%, absurd!), wat dat betreft valt het in verhouding nog mee. En loopt Enkhuizen in de Nederlandse middenmoot qua hoogte van de OZB, zker als je er rekening mee houdt dat hier bij ons ook de rioolbelasting er nog bij in zit... Dat vergeet iedern steeds, zelfs de media. Heel raar. Maar: leuk is anders!

En nogmaals, zo kunt u meer bezuinigingen lezen op de link naar [Enkhuizen], tabblad "Politiek en Bestuur" en in het artikel over bezuinigingen de links aanklikken.
Ik ben echt hl benieuwd waar het allemaal eindigt voor ons burgers. Wat betalen we volgend jaar aan OZB, aan de NUON, aan ziektekostenpremies, aan brandstof bij de pomp, aan pensioenpremies, aan eigen bijdrages en bij wt allemaal, aan lges, aan extra accijnzen, aan afvalheffing, aan waterschapsbelastingen, aan hypotheekrentes of aan huursverhogingen en ga zo maar door... Het klinkt allemaal behoorlijk dreigend moet ik zeggen! Voor iedereen dus.

Hans Langbroek, raadslid voor de fractie van Nieuw Enkhuizen.