Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Bezuinigingen II, in het kort
(11 november 2004)

Dinsdag 9 november 2004 is de begrotingsvergadering gehouden. Het was een belangrijke vergadering voor Enkhuizen omdat er een heroverwegingsoperatie gedaan moest worden, de bezuinigingen.
De 2 weken ervoor hebben drie raadsleden, Henk van Doornik (CDA), Willem Rieuwerts (VL/GL) en Jan van Oostende (PvdA) dag in dag uit gewerkt aan een concept dat acceptabel was voor de 7 partijen die gezamenlijk tot een raadsbreed gedragen stuk wilden komen. Bij deze: Willem, Jan en Henk hebben een huzarenstuk van jewelste geleverd! Dit is gewoon écht waar, ze hebben met z'n drietjes dagen gemaakt van 14 uur tussen alles door!
Het waren 7 partijen die wilden komen tot dat stuk, LE/EB van Jan Hart deed om onbekende redenen niet mee. Toen de drie op een gegeven moment een aanvaardbaar geacht stuk hadden gemaakt zijn de zeven partijen op zaterdagochtend 30 oktober in het Wapen van Enkhuizen bij elkaar gekomen, en hebben van 9.00 tot 12.30 vergaderd tot ze er met z'n allen uit waren. Dit stuk is naar het college gegaan, en dat heeft weer gekeken wat er voor hen wel/niet mogelijk was om uit te voeren. Zo is het een week doorgegaan, in goed overleg en goede verstandhoudingen tussen de partijen onderling en het college en de raad onderling. Héél veel emails zijn over en weer gegaan!
Op 9 november was dan het uur U, en ook in dié vergadering moesten de partijen nog overleggen over een paar op het laatste moment gekomen antwoorden van het college naar de raad toe. Dit ging uiteindelijk goed, met als resultaat een begroting die raadsbreed gedragen werd en ook het college recht van spreken gaf! Deze begroting is een huzarenstuk van de drie genoemde raadsleden, de zeven partijen, het college en het ambtenarenapparaat dat zich ook suf gewerkt heeft om het allemaal te realiseren!

We hebben met z'n allen voor elkaar dat:

- de minima gespaard worden en niet verworden tot burgers die in alle opzichten aan de zijlijn staan. Chronisch zieken, ouderen, gehandicapten of bijstandsmoeders zijn géén tweederangsburgers!
- de lasten voor de burgers: OZB, afvalheffing, léges etc stijgen niet of niet meer dan de inflatie
- er straks door het ambtenarenapparaat ontzettend veel efficienter gewerkt gaat worden
- er daardoor op het ambtenarenapparaat 15% op fte's bezuinigd kan worden
- we in 2007 helemaal up-to-date zijn

En dat is héél wat!

Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen.