Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Baarmoeders, God en biologie

Keuze?

(4 november 2009, bron nu.nl)

 

Onderstaand een leuk artikeltje over gevoeligheid voor religie in relatie tot biologische processen in de baarmoeder vóór de geboorte:

 

Geloof in bovennatuurlijke bepaald bij geboorte

 

AMSTERDAM – Mensen die op latere leeftijd geloven in bovennatuurlijke verschijnselen hebben gemiddeld genomen een relatief korte lichaamslengte bij de geboorte. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Wenen.

 

Wetenschappers van de Universiteit van Wenen ondervroegen meer dan 1100 Oostenrijkers over hun geloof in bovennatuurlijke verschijnselen, zoals ongeluksgetallen en helderziendheid.

Vervolgens werden er verschillende lichaamsmaten verzameld van de proefpersonen. Ook werd er informatie opgevraagd over hun lengte en gewicht bij de geboorte.

 

Uit het onderzoek zou blijken dat mensen met een relatief korte lichaamslengte bij de geboorte op latere leeftijd vaker open staan voor paranormale verschijnselen en verklaringen.

 

Ringvinger

 

Ook een ringvinger die kleiner of gelijk is aan de wijsvinger vergroot volgens de onderzoekers de kans op geloof in bovennatuurlijke zaken.

Het verschil in lengte tussen de wijsvinger en ringvinger wordt vermoedelijk beďnvloed door blootstelling aan het mannelijk hormoon testosteron in de baarmoeder. Een relatief kleine ringvinger komt vaker voor bij vrouwen dan mannen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Personality and Individual Differences.

 

Biologisch proces

 

Volgens hoofdonderzoeker Martin Voracek wijzen de onderzoeksresultaten op een duidelijke link tussen geboortekenmerken en paranormale overtuigingen op latere leeftijd.

“De uitkomsten suggereren dat het geloof in bovennatuurlijke zaken al voor de geboorte wordt beďnvloed door biologische processen”, zo verklaart hij op Discovery News.

“Om de slogan van de bekende televisieserie The X-files te parafraseren: the truth is waarschijnlijk niet out there, maar in de baarmoeder”, aldus de onderzoeker.

 

Vrouwen

 

De bevindingen van Voracek ondersteunen overigens de resultaten van een eerdere studie aan de universiteit van Helsinki, waaruit bleek dat vrouwen over het algemeen meer open staan voor geloof in paranormale verschijnselen dan mannen.

 

Bovenstaand artikel maakt nieuwsgierig door een aantal vragen en de mogelijkheid tot oeverloze discussies die het opwerpt!

Sowieso kan men zich gaan afvragen of de baarmoeder waar een ongelovige uit voortkomt de “goede” baarmoeder zonder “fouten” is, of juist de baarmoeder waar een gelovige uit geboren wordt. De gelovigen zullen bijvoorbeeld kunnen gaan beweren dat de biologische processen zoals hun God ze bedoeld heeft zorgen voor gelovige mensen, de ongelovigen zullen daar waarschijnlijk aanmerkelijk anders en misschien gedifferentieerder over denken.

 

Wat in ieder geval ikzelf me afvraag is of dit verschijnsel, dit verschil in biologische processen in de baarmoeder voor de geboorte en het gevolg daarvan, zich ook op enigszins vergelijkbare wijze bij andere primaten voordoet. En of, als dat ooit positief aantoonbaar zou zijn, daar dan net als bij ons ook een andere gedragssoort uit voortvloeit. Dát zou pas een opzienbarende ontdekking zijn!

Ik vraag me af hoe dit voor de mens evolutionair gezien ligt. Is het een eigenschap met voordelen, of met nadelen? In welke omstandigheden is zo'n eigenschap een voor- of nadeel? Het is bére-interessant zoiets!

 

Maar het belangrijkste voor de gelovigen is wat anders, namelijk de vrije keuze wat betreft het zelf kunnen kiezen voor God of Allah of niet. Dat is in het christendom en in de islam zéér belangrijk. Men dient zélf werkelijk met het hart te kiezen voor God en zijn zoon Jezus, of voor Allah.

Als blijkt dat het kunnen kiezen of de gevoeligheid voor een religie daadwerkelijk afhangt van genetica (zoals ook al eerder is gezegd door onderzoekers) en van de omstandigheden voor de geboorte in de baarmoeder, dan is er geen vrije keuze. Een persoon die geen besef kan hebben van wat religie is, maakt niet de keuze voor religie. En iemand die sterke aanleg heeft voor spirituele gevoelens, zal het universum niet kunnen zien als slechts een natuurkundig verschijnsel.

 

Alle discussies over creationisme vs wetenschap, geloof vs ratio, en alles wat hierop lijkt, zijn blijkbaar zinloos. Het is dus niet zo dat je gelooft of niet, maar je bént geloof of niet. Er bestaan gewoon twee soorten mensen in dit opzicht.

Het is bijna alsof uiteindelijk de Jehova’s Getuigen gelijk hebben, maar dan vertaald naar het biologische. Zij geloven namelijk in predestinatie, oftewel ze geloven dat het nu reeds vast ligt wie er ooit in een hemel of in een hel terecht komen. Zoals het dus biologisch vast ligt wie wel of niet werkelijk kan geloven.

 

Ik ben écht héél benieuwd naar de mogelijkheden die gelovigen van welke soort dan ook nu hebben om discussies te kunnen laten ontwikkelen over die vrije keuze die zéér mogelijk niet bestaat. Aan de andere kant: de genetica en de omstandigheden in die baarmoeder, laten die een dergelijke discussie wel toe…..?