Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Autoverdriet I

(10 augustus 2011)

 

Afgelopen week stond er, zo heb ik begrepen, een artikel over parkeerleed in de Enkhuizer Courant. Het verhaalde over een mevrouw die, door omstandigheden genoopt, bij haar moeder in de Enkhuizer binnenstad kwam wonen. Ze liep tegen het niet kunnen verkrijgen van een parkeervergunning aan. Hierdoor was ze aangewezen op mega-gebruik van bezoekersparkeervergunningen, en/of de auto buiten elk zicht bij het station gaan parkeren.

Gezien het toch met grote regelmaat voorkomende vandalisme richting bij het station geparkeerde auto’s, is dat laatste geen leuke optie. Het verplicht buitensporige gebruik van bezoekersparkeervergunningen is de optie die overblijft. Oftewel: die mevrouw heeft vanwege het door de overheid gecreëerd parkeersysteem een probleem. Een probleem dat geen probleem zou zijn als dit systeem in deze hoedanigheid niet zou bestaan.

 

Toevalligerwijze volg ik sinds enige tijd met belangstelling het relaas van een gelijksoortig geval. Een jongeman die met zijn gezinnetje in de binnenstad woont en geen parkeervergunning krijgt voor de auto welks voor zijn werk benodigd is. Hij is hierdoor aangewezen op óf de auto illegaal parkeren, óf de auto bij het station neerzetten.

Dat laatste is lastig omdat hij een baan heeft waarbij hij regelmatig voor storingsdiensten oproepbaar dient te zijn. Het loopt dan uit op eerst zijn tweejarige kind per fiets naar de opvanglocatie brengen, dan naar het station fietsen, daar in de auto stappen en naar de werkplek gaan. De moeder werkt ook onregelmatig, die werkt namelijk in de zorg.

Een moeilijke situatie, die pas daadwerkelijk moeilijk is geworden nadat het parkeersysteem ingevoerd werd. Ik ben persoonlijk hoogst benieuwd hoe dit door de lokale overheid opgelost gaat worden.

 

Het lijkt er op dat Enkhuizen een parkeersysteem heeft ingevoerd dat geen rekening houdt met voorkomend menselijk leed in mensenlevens. Een systeem dat ook niet aangepast is aan de in deze tijd door velen zo gewenste 24-uurs economie, en dus 24-uurs beschikbaarheid van allerleisoortige personele diensten.

Dit betekent min of meer dat er nu een systeem gehanteerd wordt waarvan het handhaven problemen creëert voor veel mensen die in alle jaren vóór het bestaan van dit systeem geen problemen van enige parkeer-aard hadden. Het systeem werkt voor veel mensen duidelijk averechts, bovenstaande verhalen staan niet op zichzelf. Dat impliceert dat het systeem in de huidige hoedanigheid niet deugt, en niet doet waar het voor bedacht en ingevoerd is: problemen oplossen.

 

Mijns inziens is het parkeervergunningensysteem ruimtelijk te weids ingevoerd. De basis van het idee an sich is niet slecht. Maar het is ingevoerd in gebieden waar het niet direct, of helemaal niet, nodig was.

De gedachte achter de brede invoering begrijp ik wel. Er was angst dat als het vergunningensysteem slechts in de binnen-binnenstad ingevoerd zou worden, er bij evenementen grote parkeeroverloop zou zijn naar de naastgelegen woongebieden. De mensen zelf welke in de naastgelegen gebieden wonen hebben, als men zo de reacties hoort en op internet leest, blijkbaar de angst voor die parkeeroverloop niet.

 

Het is misschien de moeite waard om het vergunningensysteem te gaan beperken tot de binnen-binnenstad, ongeveer zoals het voorheen ook was. In dat deel van Enkhuizen is zonder regulering namelijk wél een parkeerprobleem. Naast de bewoners hebben hulpdiensten als brandweer en ambulances hebben daar met regelmaat last van gehad.

Als een dergelijke, in mijn ogen zinnige, inperking van de vergunningenzones ingevoerd zou worden is het wél zaak keihard te handhaven. Blauwe zones zijn blauwe zones, en die zijn er voor bezoekers van de stad. Het is een hard feit dat er door veel personeel van binnenstadbedrijven blauwe zones bezet gehouden worden, tegen alle gemaakte afspraken in.

Klagen over beperkte parkeergelegenheid voor klandizie, terwijl je zelf degene bent die deze ruimte bezet houdt, is natuurlijk waanzinnig.

Als binnen-binnenstad zou je bijvoorbeeld kunnen beschouwen: het cirkeltje Spaans Leger, Paulus Potterstraat, Prinsenstraat, Dijk tot aan de kust bij de Drom, en Sijbrandsplein via de Vissersdijk tot aan de kust. Dit zou een mooie, realistische zone zijn voor een vergunningengebied. Het ontlast de parkeerdruk voor bewoners in dit gebied, geeft hulpdiensten doorgang, en houdt parkeerplaatsen gereserveerd voor klandizie van het bedrijfsleven in de stad.

De binnenstadzones buiten dit gebied van de binnen-binnenstad hebben dan geen problemen meer die er nu wel zijn en voorheen niet.

 

Enkhuizen is in de eerste plaats een stad voor de eigen bewoners. Om de leefbaarheid te behouden en uit te bouwen, dient de overheid voorzieningen te realiseren en te faciliteren. Voorzieningen als infrastructuur, gezondheidszorg, economische activiteit, sociale voorzieningen, cultuur- en sportaccomodaties, onderwijs, groen in de leefomgeving, parkeergelegenheid, usw.

Het zijn voor een gemeente in de orde van Enkhuizen bijna basisvoorzieningen te noemen. Als handelingen van een overheid ervoor zorgen dat delen van die basisvoorzieningen aan destructie of aan achteruitgang in kwaliteit onderhavig zijn, dan doet die overheid iets fout.

Ik denk dat dit van toepassing is op het huidige parkeersysteem. Mensen die geen last hadden van parkeerdruk, geen last hadden van auto’s niet kwijt kunnen, of anderszins wat dit soort zaken betreft, krijgen nu te maken met onoplosbare problematiek. Dat is tegengesteld aan de doelstelling, en dus fout.

 

Mijn oplossing ligt in inperking van het vergunningengebied, parkeerruimte creëren aan de rand van de binnenstad, en misschien invoering van een beperkte vorm van betaald parkeren op blauwe-zoneparkeerterreinen binnen het dan overgebleven vergunningengebied.

Dat laatste gaat dan het valselucht parkeren van bedrijfspersoneel uit de binnenstad tegen, en maakt bezoek met dichtbij parkeren voor grotere inkopen door klanten evenzogoed dan wél mogelijk.

 

Maar overal tegen zijn, ongeacht wat gebracht wordt, lost in ieder geval niets op. Het vergunningensysteem heeft voor veel bewoners uit de binnen-binnenstad namelijk wél een grote mate van parkeerlucht geschapen.

Slechts het geheel in de huidige wijde ruimtelijke hoedanigheid wanpresteert, en wanprestaties zijn ongewenst.

 

Het volgende item betreffende parkeren in de binnenstad, dat steeds door bestuurders als probleem neergezet wordt, is dan uiteraard het lang niet altijd door iedereen gewaardeerde (ook niet door mij) “inbreiden” van woninglocaties in de nú nog mooie groene binnenstad….