Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Minister Zalm en armoede
(29-12-2005)

Ik las vanochtend op internet dat minister Zalm armoede betrekkelijk vindt. Hij heeft natuurlijk gelijk in die zin dat armoede in Nederland niet hetzelfde is als bijvoorbeeld armoede in Ethiopië of zo, maar ongelijk in de zin dat armoede in Nederland geen armoede is.
Het is de bedoeling dat het leven in Nederland in een aantal opzichten basisvoorzieningen inhoudt.
Die basisvoorzieningen zijn in dit land, om er een aantal te noemen: eten en drinken voor elke burger. Mensen dienen in dit land niet te sterven door gebrek aan voedsel dat door armoede veroorzaakt wordt. Maar mensen dienen in dit land óók niet gedwongen aan gezondheid te moeten inboeten door de onmogelijkheid volwaardig, vitaminen- en mineralenrijk voedsel te kunnen aanschaffen. Dát is dus wél aan de hand. Er zijn steeds meer gezinnen waar kinderen door geldgebrek bij de ouders een tekort aan eiwitten, mineralen, vitaminen etc krijgen. Dit werkt nadelig op de gezondheid, maar ook op de fysieke en geestelijke ontwikkeling naar de toekomst toe. De hersenen ontwikkelen minder, en lichamelijk lopen ze risico om later in hun volwassenheid de gevolgen van onvolwaardig voedsel in hun jeugd te ondervinden. En hebben dus weer grotere kans om in lager betaald werkt terecht te komen, uitkeringssituaties te komen etc. Het wordt een opéénvolgend iets.

Onderwijs: de basisvoorziening onderwijs wordt door het steeds duurder worden voor de ouders en afbouwende aanvullingsregelingen voor ouders met een laag inkomen dus ook steeds hoogdrempeliger voor kinderen van deze ouders. Naast de helemáál niet aangevulde "vrijwillige" bijdrages die middelbare scholen tegenwoordig vragen. Dit is niet voor iedereen op te brengen, en dat wordt voor steeds méér mensen zo. Wederom een in stand houden van een sociale onderklasse, en nu zelfs een laten groeien van die klasse...

Medische voorzieningen: het van je inkomen afhankelijk maken welke medische voorzieningen je kunt krijgen. Dit is ook de achterdeur uit. Ongezonde mensen hebben een hoger ziekteverzuim op werk, krijgen daardoor op den duur minder te besteden en komen dus wéér wederom in een achterstandssituatie terecht. Denk aan de mogelijkheid om fysiotherapie te kunnen krijgen, dit helpt wel degelijk mensen vaak eerder weer aan het werk. En praat eens met tandartsen, de schrik slaat je om het hart!

En zo gaan de maatregelen maar door. Ouders die geen computers en/of internet kunnen betalen waardoor kinderen buiten normale dingen van de huidige tijd komen te staan, geen kranten kunnen betalen, niet of nauwelijks buiten de eigen gemeente komen etc. Achterstand...

Over oudjes die alleen van AOW leven zal ik het maar niet hebben, dat zal helemáál in de gaten gehouden moeten worden straks met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)... Als zorgbehoevende bejaarden die zorg straks niet krijgen omdat ze dit niet kunnen betalen is de beschaving wat mij betreft zoek!
Wat betreft de basisvoorziening van het leven, voedsel en drinken, daar heb ik het op deze site ook al eens eerder gehad. Het aantal voedselbanken is nog steeds rap groeiende in dit land!! Wat mij persoonlijk betreft kan ik zeggen dat als ik puur en alleen door overheidsmaatregelen geen eten meer zou kunnen kopen en dus afhankelijk werd van anderen, ondanks dat ik werk, het in de letterlijke zin oorlog zou zijn tussen die overheid en mezelf. Je eten afnemen is namelijk een directe levensbedreiging, en ik geloof niet dat de mensen die nu naar voedselbanken moeten iets gedaan hebben waardoor ze die bedreiging van een overheid verdienen. Ze mogen zich op een gegeven moment gaan verdedigen.

Maar over wat Gerrit Zalm zegt over armoede: het klopt niet echt. Althans, de dingen die ik hier beschrijf gebeuren, en dat heet armoede.

Hans Langbroek