Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Antwoorden op vragen
(12 oktober 2010)

Laatstelijk heb ik een aantal vragen gesteld richting collegeleden die allemaal min of meer in de informele sfeer beantwoord zijn. Dat is wat moeilijk kopiëren en plakken, dus geef ik hier voor zover mogelijk wat antwoorden zoals ze me informeel toegestuurd zijn, of ik verwoord het zelf even.
Het is nu trouwens sinds kort zo dat het college bepaalde soorten schriftelijke vragen van raadsleden niet meer behoeft te beantwoorden. Op verzoek van de burgemeester is het presidium, bestaande uit burgemeester en fractievoorzitters van alle raadsfracties, hiermee akkoord gegaan. Ook de fractievoorzitters van de partijen (PvdA, SP en LijstQuasten) die pas terug een motie tegen wethouder Boland ingediend hebben omdat ze meenden dat hij antwoorden verzwegen zou hebben.... Nu geven ze hem en de andere collegeleden zélf toestemming om vragen die voor raadsleden vermeend prangend zouden kunnen zijn, niet te beantwoorden!
Lekker inconsequent dus. Maar het zal vást allemaal goed overdacht zijn, dit vrijwillig een stukje inleveren van democratisch vastgelegde rechten.

Het antwoord op [deze] vraag is dit:

Het klopt dat de vuilnisbak waar over gesproken wordt is verwijderd, het betreft hier een vuilnisbak van 90 liter waar wij geen meer van op voorraad hebben.Om efficiënt met de bakken om te gaan wordt er incidenteel met vuilcontainers geschoven, wij schuiven met vuilcontainers waarvan wij met regelmaat constateren dat de minimale vullinggraad niet behaald wordt. Om deze is ook de vuilcontainer Paulus Potterstraat verplaatst naar een andere locatie binnen de gemeente. Dit uiteraard met de notitie “mocht het zwerfafval in de omgeving toenemen de vuilcontainer terug geplaatst wordt.” Uit de mail begrijp ik dat dit het geval is en gaan we de bak weer terugplaatsen.

Het antwoord op [deze] vraag heb ik nog niet gekregen, ondanks dat vragen feitelijk binnen 30 dagen beantwoord zouden moeten worden. Dit is een relevante vraag waarvan niet gezegd kan worden van: "Dit is geen vraag om te moeten beantwoorden".
Ik hoop dus dat dit antwoord wél komt. Liever laat dan nooit. Het is alleen jammer dat richting de raad altijd zo laks met tijdslimieten omgegaan wordt, terwijl omgekeerd de raad altijd maar begrip moet hebben voor tijdspadoverschrijdingen. Daar kunnen sommige raadsleden, inclusief ikzelf, toch wel eens terecht pissig om worden.

Het antwoord op [deze] vraag was dat er onder dat terrein een betonvloer is aangelegd om doorlekken van diesel te voorkomen, en dat de pompinstallatie voldoet aan alle milieu-eisen die gelden voor zo'n installatie.
Ik denk dat ik mag aannemen dat dit waar is, de gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving van dit soort zaken.

[Deze] vragen over hondedrollen zijn ook informeel mondeling beantwoord. Het antwoord was dat er in Enkhuizen met grote regelmaat een hondedrollenzuiger rondrijdt die dit bijhoudt, maar dat ik dat nooit zie omdat ik nu eenmaal overdags doordeweeks zelf aan het werk ben.
Wel, ik zal de beantwoordende wethouder maar op z'n blauwe ogen geloven wat dit antwoord betreft, aangezien ik inderdaad nog nooit een hondedrollenzuiger in Enkhuizen heb zien rijden.

En op [deze] vragen krijg ik ook maar geen antwoord. Daarbij heb ik een donkerbruin vermoeden dat ik dat antwoord ook niet krijg, gezien de ietwattige penibiliteit en lastigheid van dit soort vragen en gezien de dankzij de fractievoorzitters afgewimpelde verplichting van het college om dit soort zaken te moeten beantwoorden.
Wat dat betreft: dank u o.a. fractievoorzitters van semi-scherperikken SP, PvdA en LQ. Ook dankzij jullie krijg ik dat antwoord niet. Geen idiote, tijdsverspillende profileringsmoties van wantrouwen meer indienen dan aub! Daardoor komen we alleen maar nutteloos laat thuis, zonder relevante resultaten.