Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Antwoord aan Auke, zondagsrust

(29 juli 2007)

 

Onderstaande opmerking heeft Auke op m’n gastenboek neergezet. Omdat het dit beantwoorden nogal lang is voor een gastenboek, zet ik hier maar een antwoord neer.

 

Zondagmarkt

Door Auke op 24-07-2007 om 17.37

 

Hans, jij weet natuurlijk wel hoe er nu weer een positief bericht in de krant staat over die Zondagsmarkt. LEUGENS!!!! Van de twee winkeliersclubs [belachelijk] zijn veel leden het NIET met elkaar eens dat weet iedereen. En het bewijs dat veel winkels ook niet meededen. De horeca zegt het op zondag al druk genoeg te hebben en wil de donderdag markt weer terug. Wat is het voor een zootje bij ons in die Westerstraat? Welke organisatie laat nou zes kramen bevolken met zelfgemaakte ansichtkaarten? Die stakkers hebben niet eens de kraamhuur verdiend, maar daar hoor de krant niet over. En nou hadden ze geluk dat het slecht weer was. Wat denk je als het mooi weer is? Dan ken je een kanon afschieten in de Westerstraat. En dan die rotherrie op da Kaasmarkt. Ophouden met die flauwekul. Als Wethouder v. Pijkeren dit leest; Je bent mijn man hoor!!!!!!!! Sterkte met je strijd om de Zondag te eerbiedigen!!!!!!!!

 

Hai Auke,

 

Eerst zet ik even het onderstaande artikel uit de Nederlandse grondwet neer:

 

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Zoals je ziet is discriminatie wegens o.a. godsdienst en levensovertuiging niet toegestaan. Dat houdt dus duidelijk in dat discriminatie wegens niet-religiegebonden zijn ook niet toegestaan is.

 

Je gebruikt in je stuk het woord eerbiedigen in relatie tot zondagsrust. Dit woord impliceert dat er respect aanwezig is. En respect houdt in dat men elkanders aard, levensvisies, leef- en denkwijzen kan accepteren als zijnde anders dan van jezelf zonder dit te veroordelen als “minder” of “meer” van waarde te zijn. En zonder een ander jouw eigen leefwijze op te willen dringen.

 

Nu is het zo dat voor niet-christenreligiegebonden mensen de zondag iets heel anders inhoudt dan voor christenen (en zelfs voor veel christenen ligt het niet zo zwaar meer…). De zondag houdt voor veel mensen die geen religieuze achtergrond hebben in dat ze een vrije dag hebben, en een keer kunnen doen wat ze willen zonder te werk te moeten. Dit is in ons land sinds de opkomst van de humanistisch zienswijze zo’n ruim 5 eeuwen terug al traditie, en het maakt deel uit van de Nederlandse cultuur.

 

Elkaars ziens- en leefwijze eerbiedigen, dus elkaar wederzijds kunnen respecteren in het anderszijn, is goed. De niet-religieuzen moeten religieuzen dan ook de kans geven hun religie naar behoren te beoefenen. Dus geen kerk-, synagoge- of moskeediensten verstoren, de religieuze gebouwen niet beschadigen, en mensen de dag laten beleven zoals ze dat zelf willen. Gun joden hun sabbat op zaterdag, moslims hun vrijdag en christenen hun zondag. Ze behoeven niet te gaan stappen, naar kermissen te gaan, markten te bezoeken, aan evenementen mee te doen. Het is hen vrij hun religieuze dagen heilig te vinden en ze als zodanig in te vullen. Artikel 1 uit onze grondwet is dan ook een mooi artikel.

 

Maar dit geldt óók voor de niet-religieuzen. Ook zij behoren de kans te krijgen hun dagen in te vullen zoals ze zelf denken dat goed is, hun leefwijzen te kunnen leven zoals ze denken dat goed is. Dat houdt doorgaans geen heilige dagen in, maar iets leuks doen met kinderen, familie of vrienden. Op de eigen manier, net zoals religieuze mensen.

 

Op het moment dat een religieus persoon of een religieuze groep probeert met politieke middelen een deel van de eigen leefwijze op te leggen aan andersdenkenden, overtreden ze eigenlijk feitelijk de intentie van artikel 1 van onze grondwet. Juist het artikel dat hén de gelegenheid geeft hun godsdienst te beoefenen. Op het moment dat dus bijvoorbeeld een christen probeert met politieke middelen een niet-christen te dwingen de zondag niet te kunnen invullen zoals hij zelf wil, komt dat op hetzelfde neer dat een niet-christen met politieke middelen gaat proberen een christen te dwingen op zondag naar de kroeg te gaan, naar kermissen te gaan, of aan evenementen mee te doen. Er is géén verschil.

 

Degene die met politiek probeert een ander z’n religieuze beginselen en leefwijze op te leggen overtreedt artikel 1 van onze mooie Grondwet die ons allen juist vrijheid tracht te garanderen. En dat vind ik persoonlijk niet goed. Leefwijze thuis op de eigen manier moet kunnen, de gelegenheid tot religie-beoefening moet kunnen, maar de openbare ruimte is zeven dagen in de week van alle Nederlanders. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook

 

Groeten, Hans