Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Verenigd Links verdwijnt
(21-2-2005)

Verenigd Links heft zichzelf op. De partij vindt dat het genoeg is geweest, ze heeft 12 jaar in het college gezeten en heeft deels bereikt wat er bereikt moest worden.

Als ik het goed begrepen heb wil één der raadsleden, René van der Pluym, proberen verder te gaan als GroenLinks. Er wordt gesteld dat GroenLinks en Verenigd Links op één lijn liggen wat betreft visies op zaken en samenleving.
Dat laatste ben ik het toch écht niét mee eens eerlijk gezegd! GroenLinks is een landelijke partij die zichzelf aan het omvormen is van een "geitenwollensokken partij" naar een linksliberale partij, of sociaalliberale partij. De twee termen dekken dezelfde lading.
Femke Halsema stelt dat ze GroenLinks uiteindelijk wil zien als een partij die als uitgangspunt voor de samenleving heeft: een liberale samenleving met een sociale faciliterende overheid. Dat wil zeggen: éérst moet een goede economie gestimuleerd en gefaciliteerd worden (dus het bedrijfsleven) als je leuke dingen wil doen voor mensen. Een goede economie hangt samen met meer marktwerking, meer verantwoordelijkheid voor de individuele burger, meer vrijheid van keuze voor mensen door zelfvoorziening (en door minder sturende regelgeving), facilitering van keuzes, en een kleinere overheid.

Het linkse zit hem erin dat GroenLinks vindt dat er een positieve vrije keuze moet zijn. Dus de burger moet keuzes kunnen maken, vrije keuzes, en de overheid faciliteert die keuzes. Men noemt dit de positieve vrijheid.
* - Ze zorgt dus voor onderwijs dat voor iedereen die dat wil bereikbaar is, laagdrempelig onderwijs.
* - Ze zorgt ervoor dat de faciliteiten voor mensen die ondernemer willen worden aanwezig zijn, regelingen waarmee de startende ondernemer uit de voeten kan.
* - Ze zorgt voor een laagdrempelige zorgsector, mensen hoeven niet uit geldgebrek zorg te ontberen.
* - Ze zorgt ervoor dat mensen die buiten eigen schuld om uit de boot vallen in een vangnet terecht kunnen komen, maar mét de restrictie dat direct aan de gang gegaan wordt met weer aan de slag komen! Dus géén langdurig en onnodig in een uitkeringssituatie blijven hangen, de verantwoordelijkheid móéten nemen om weer voor een eigen inkomen te zorgen. De sociale voorzieningen in stand houden, maar waar ze ooit voor bedoeld waren!! Mensen hebben daar uiteindelijk baat bij, een baan en een eigen inkomen levert op den duur écht meer welzijn op dan een inkomen zonder eigen verwerving daarvan. Dit is gewoon aangetoond!
* - Ze zorgt ervoor dat mensen die buiten het arbeidsproces vallen door invaliditeit, chronische ziekte, ouderdom en dit soort dingen óók een menswaardig bestaan kunnen hebben.
* - Ze zorgt voor een goede facilitering voor het bedrijfsleven! Dit is belangrijk wil je bovenstaande dingen kunnen doen!

Dit is een verschil met het conservatieve liberale denken. Dat geeft de mensen ook alle vrijheid, doch beperkt ook de facilitering tot een absoluut minimum. Dit geeft in een razend tempo een samenleving van 'losers" en "winners". Waarin je al een "loser" kunt zijn doordat je spastisch geboren wordt, door een gek van je sokken gereden wordt, oud bent, kanker krijgt en je spaargeld moet opeten, je ouders toevallig geen cent te makken hebben en je dus geen opleiding kunt krijgen, je bedrijf over de kop gaat en er geen uitkering voor je is, en ga zo maar door. Dit noemt men in de politiek de negatieve vrijheid (zoek maar op Google na), en de soort liberalisme dus het conservatieve liberalisme.
Dit liberalisme is momenteel aan de orde, afbraak van faciliteiten in alle opzichten. Dit veroorzaakt dus onder anderen dat er afgelopen jaar 47.000 kleine ondernemers in moeilijkheden gekomen zijn, 8.000 méér dan het jaar ervoor! De ondernemers klagen dan ook steen en been over toenemende regelgeving en afbraak van faciliteiten. En de werkgelegenheid is de pineut, dus de economie, degene die ziek wordt of bejaard is etc....

Maar: als raadslid René van der Pluym van Verenigd Links z'n huiswerk goed gedaan heeft zal hij weten dat het "softe" links absoluut niet meer door de landelijke GroenLinks ondersteund wordt. Halsema is daar duidelijk over, zie [hier]. Verenigd Links en GroenLinks liggen dus niet op één lijn!!
Dit kan ikzelf weten, ik ben zelf al een aantal jaren lid van de landelijke GroenLinks, en dan behorend tot de niet-softe kant ervan, maar de sociaal-liberale kant. Ook al ben ik het niet overal mee eens, de hoofdlijn wel! En dat is van waaruit ik lokaal dus ook handel. Groeten,

Hans Langbroek