Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Sociaal Medisch Centrum

De kater en de verwachting

(9 januari 2008)

 

Sinds de val van het socialisme in de Oostbloklanden is het beleid in de Westeuropese landen, behalve Frankrijk en Duitsland tot voor kort, steeds minder sociaal geworden. Dat is niet zo gek, men hoefde niet meer bang te zijn dat burgers een ander soort alternatief zouden kunnen gaan kiezen dan de eigen samenleving.

Eén van de dingen waaraan te zien is dat landen veranderden sinds die tijd, met Nederland als één van de landen voorop, is dat overheden besloten eigendom van de bevolking weg te geven aan bedrijven of te privatiseren. Zaken waar bevolkingen vele, vele decennia voor betaald en in geïnvesteerd hadden werden te grabbel gegooid. De burger was z’n geld en eigendom kwijt…

Voorbeelden zijn het spoorwegennet, het openbaar vervoer, de energieleveranciers, de energienetten, de post, de telecom, ziektekostenverzekeringen, studiefinanciëringen, de afvalverwerkers, en zo zijn er nog een hele rits te noemen. Behalve de telecom heeft alles nadelig tot zeer nadelig voor de consument cq burger uitgepakt, naast dat hij z’n eigendom als volkslid kwijt was.

De overheden die dit allemaal gedaan hebben keken slechts naar  het geld dat ze konden vangen.

 

Als uitvloeisel van dit beleid is ook Enkhuizen een aantal voorzieningen kwijtgeraakt. Te noemen zijn de Technische School, het ziekenhuis, het politiebureau, en ook het buitenzwembad dat de raad in het verleden op eigen initiatief besloot. Wat we nog aan voorzieningen over hebben zijn de polikliniek en de RSG. That’s all.

 

Nu heeft gisteravond de raad in meerderheid besloten ook onze polikliniek als voorziening zwaar op het spel te zetten. Ze gunden namelijk de bouw van een vernieuwd complex aan bouwer De Nijs. Het andere plan, van zorgpartijen De Omring, het WFG en de GGZ dat gebouwd zou moeten worden door bouwer Scholtens, is door de meerderheid van de raad weggestemd. Ondanks dat deze zorgpartijen meermaals uiterst duidelijk hebben gezegd dat ze niet van plan waren met bouwer De Nijs in zee te gaan!

Dit laatste is steeds weggewuifd door het college van B&W en een aantal fracties, ze deden alsof het gewoon niet waar was. Ze deden alsof alle opties open stonden, dat de zeer serieuze opmerkingen van de zorgpartijen gebakken lucht waren. Dat is natuurlijk niet zo, iemand zegt wat hij bedoelt. Hoe zouden de zorgpartijen anders hun visies moeten uiten? Je kunt het alleen vertellen, en nog eens vertellen, en nog eens… Als men dan je woorden totaal negeert en bagatelliseert, men je gewoonweg niet serieus neem, dan stopt het. Het is over, je kunt niets meer doen dan afwachten.

 

In [dit] stuk heb ik zéér duidelijk verwoord hoe ik erover dacht, en vanuit die insteek heb ik mezelf gisteravond in de raadsvergadering eveneens verwoord en ernaar gestemd.
Als enige binnen m'n partij heb ik contact opgenomen met verschillende partijen als Omring, WFG, de Ijsselmeerziekenhuizen en Wilgaerden, heb ik mezelf geïnformeerd en die informatie naar m’n partijgenoten doorgegeven. De enige reactie was feitelijk van: Hij zegt wel dat-ie contact opgenomen heeft, maar dat zegt-ie maar… Over communicatie gesproken! Dit overkwam me ook met mensen van andere partijen. Dit heb ik als uiterst frustrerend ervaren moet ik zeggen, op niet één argument waar ik mee kwam ten gunste van het plan van de zorgpartijen is ooit werkelijk ingegaan. Discussie is twee-richtingsverkeer!

 

Je gaat nadenken waarom dit allemaal is. Waarom reageert een college zo, waarom reageren coalitiepartijen zo. Het is vreemd als men alles wat gezegd wordt door direct betrokkenen, zomaar wegwuift.

Wat ik in ieder geval hoop dat niet zo is, is dat men niet heel erg veel belang hecht aan zorg en een polikliniek in de stad Enkhuizen. Dat men denkt: Dat kan ook wel in Stede Broec, dat is om de hoek. Zodat het complex in de Vijzelstraat verkocht kan worden aan bouwers die daar lucratieve zaken als appartementen zouden willen gaan bouwen; in het gebouw van de polikliniek, achter het gebouw dan parkeerruimte en op de parkeerruimte in de Vijzelstraat nog meer appartementen. Zeer gunstig gelegen in de binnenstad, een goudmijn voor de gemeente en voor een projectontwikkelaar. Maar desastreus voor de Enkhuizer burger, die is z’n polikliniek en zorginstellingen kwijt…

 

Ik hoor het bijna al zeggen in de raadszaal: De zorgpartijen hebben afspraken geschonden, het is niét onze schuld! Het is allemaal hun schuld! Wij zijn schoon, wij wassen onze handen in onschuld!

En niet lang daarna: Mensen, jullie moeten eens leren wat groter te denken! Een polikliniek in Stede Broec is om de hoek! Wij kunnen nu het Snouck van Loosengebouw verkopen aan een projectontwikkelaar voor wel 4 miljoen! Weet je wat we daar allemaal mee kunnen doen?!

Maar: Het gaat om het Snouck van Loosengebouw dat aan de Enkhuizer bevolking is geschonken…. Het eigendom van ons burgers….
Dit hoop ik dus allemaal dat niet waar is of wordt.

 

Zoals ik dit verhaal begin eindig ik het dus ook. Dág burgereigendom, dág voorzieningen, wij van de overheid hebben namelijk nooit genoeg geld.

Wel, ik ben het er niet mee eens!

 

Doch: bovenstaande is natuurlijk maar een visie van dit moment. Misschien horen we komende week dat alle zorgpartijen graag in het complex van De Nijs trekken, dat de zieke burger van Enkhuizen hoepla naar de Vijzelstraat kan gaan, dat het allemaal zo geweldig wordt dat zelfs niet-zieke burgers van Enkhuizen ook stiekem hopen dat ze een beetje ziek worden zodat ze even langs kunnen gaan…

Als dat gebeurt zal ik ruiterlijk erkennen dat ikzelf dan fout zat, net zoals ik nu hierboven m’n kwaadheid om de beslissing van gisteravond in de raad door de coalitiemeerderheid minus mezelf uit.

Maar voorlopig ben ik hartstikke kwaad. Echt hartstikke kwaad.

 

Hans Langbroek.