Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Samenwerking Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)

(20 januari 2011)

 

Afgelopen maandag de 17e kwam [dit] voorstel in de commissie BOFS aan de orde. Normaliter vertegenwoordig ik in die commissie Nieuw Enkhuizen, maar deze avond deed ik dat niet wegens verplichtingen s avonds richting mijn werk.

De discussie heb ik nog enkele minuten kunnen horen via Radio Enkhuizen, maar dat was te kort om te kunnen horen hoe de meningen van de verschillende partijen lagen.

 

Het gaat om intensieve samenwerking op 90 punten door de gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, kortweg SED genoemd.

Zelf vind ik het een goed voorstel. Feitelijk ben ik zelfs voor fusie op termijn van deze drie gemeentes om in het gebied dat Oostelijk West-Friesland is een integraal beleid te kunnen maken en realiseren dat de hele subregio ontwikkelt, maar zoveel zit er op dit moment gewoonweg nog niet in. Het voorstel dat er nu ligt is al heel wat, bezien in het licht hoe de zaken er bijvoorbeeld twee jaar terug nog voor lagen in dit opzicht.

Wat wl jammer is, is dat Andijk hier niet meer aan kan meedoen. Die gemeente is door zn gemeenteraad uitgeleverd aan Medemblik, en maakt daar nu deel van uit. Het is jammer omdat het gebied dat Andijk vormt geografisch n geheel vormt met de drie gemeentes die nu gaan samenwerken. Maar ook de gerichtheid van de Andijkse bevolking is richting Stede Broec en Enkhuizen wat betreft voortgezet onderwijs, winkelen, uitgaan, sociale contacten, religieuze zaken, werken en werk zoeken, etcetera.

 

De intensieve samenwerking van de gemeentes op 90 punten gaat denk ik veel opleveren. Niet alleen een integraal beleid op het gebied van ontwikkeling van economie, wonen en werken, natuurbeheer, recreatie en toerisme, infrastructuur, landschapsbeheer, usw. Maar ook een integraal eenheidsbeleid op bijvoorbeeld het gebied van sociale zaken en sociale voorzieningen. Het is te gek voor woorden dat in het relatief kleine gebiedje dat deze drie gemeentes feitelijk vormen bewoners te maken hebben met verschillende kwaliteiten, rechten en werkwijzen op dit item.

Evenzo kan er onderlinge afstemming en beleid komen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs. Als er in de toekomst misschien een fusie of een ng intensievere samenwerking georganiseerd wordt door deze drie gemeentes, krijgen de bewoners van het gebied dat dan ontstaat volgens mij te maken met een in gemeentelijk opzicht grotere bestuursvorm (alhoewel het dan nog steeds maar gaat om zon 57.000 inwoners!), maar k daardr juist met de mogelijkheid kleinschaligheid te organiseren in het dagelijkse leven waarin burgers te maken krijgen met instanties en overheden.

 

Oftewel: juist door de bestuursvergroting creert men de mogelijkheid om de menselijke maat te realiseren! En die menselijke maat is waar het om gaat uiteindelijk, een leven dat georganiseerd is om de mens heen zoals die van nature is. Dit schept welzijn, een goede levenskwaliteit en de mogelijkheid een welvarend gebied te realiseren.