Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

ACAB

(10 juli 2012)

 

In de loop der jaren zijn er mensen door rechters veroordeeld voor het hebben van tattoo’s bestaande uit de letters “ACAB”. Die letters staan voor All Cops Are Bastards.

Die veroordelingen zullen wettelijk gezien ongetwijfeld terecht zijn, al komen ze op mij wel enigszins vreemd over. Hoe vaak hoor of lees je tenslotte niet kreten als “Alle politici zijn zakkenvullers”, “Alle GroenLinksers zijn regeringsgeil”, “Alle bouwvakkers zijn sexisten”, en wat al niet meer over allerlei beroepsgroepen en andere groepsidentiteiten.

Maar ja, ik ben geen rechter en heb er dus ook geen verstand van.

 

Volgens mij beschouwen de rechters die deze veroordelingen opleggen de kreet “ACAB” teveel als harde beledigingen i.p.v. waar het wèrkelijk voor staat. Of juist niet natuurlijk…

Waar het ACAB om draait is dat de politiemacht geen moraal kent. Waarmee ik niet bedoel dat mensen die bij de politie werken immoreel zijn of zo. Dat is niet zo, mensen zijn mensen.

Ik bedoel ermee dat de politie-organisatie als gewapende machtsfactor en instrument van de overheid geen moraal kent. Als een bevel- en beleidsvoerende overheid als credo heeft dat een politiemacht de vriend van de burger dient te zijn, en een softe werkwijze dient te hanteren, dan gebeurt dat. Doch het omgekeerde gebeurt dus ook: als een overheid van zins is de politie keihard op elke vorm van burgerweerstand in te laten meppen of zelfs te laten schieten, dan gebeurt dat ook.

Dit gebeurt in elk land, ongeacht of een land wordt geacht democratisch te zijn of dictatoriaal. Er is wat dit betreft geen verschil.

 

Het is overal en altijd te zien. De politiemachten van de voormalige Warschaupactlanden traden op last van de overheden keihard tegen de burgers op. Nu deze landen vormen van democratie geïmplementeerd hebben zijn diezelfde politiemachten, bemand door grotendeels dezelfde mensen, ineens softe en met de burger meewerkende politiemachten die men verwacht in landen als dat.

Kijk naar de Guardia Civil in Spanje, een héél duidelijk voorbeeld van omslag met de overheid mee. Of de politie van de voormalige DDR, de medewerkers zijn gewoon allemaal nog in dienst. Ook de VoPo’s (VolksPolizei) die langs De Muur op mensen schoten die naar het Westen wilden vluchten.

Een aantal van deze VoPo’s is veroordeeld, waarbij het “Befehl ist Befehl” niet als verzachtende omstandigheid of argument werd beschouwd. In dit geval werd iedereen, zoals het hoort, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor wat hij gedaan had. Hoe anders is dit in onze eigen contreien tegenwoordig wat betreft bijvoorbeeld bewindvoerders die fouten maken….

 

Onze eigen politiemacht was in 1940 na de inval van de door nazi’s aangestuurde Duitse troepen de eerste Nederlandse overheidsdienst die zich solidair met de nieuwe wetgever verklaarde. Vrijwillig, zonder dwang. Een zwarte pagina in de geschiedenis van de politiemacht.

Tòch is die pagina zo zwart niet, ze laat slechts zien wat de wezenlijke aard van een politiemacht is: Befehl ist Befehl. Dat geldt voor àlle politiemachten, en het is zèlfs zo dat dit onmogelijk anders kàn…

In ons ontdemocratiserende Nederland en in het ontdemocratiserende westelijke deel van de EU zullen de politiemachten steeds harder op gaan treden. Niet omdat dit nodig is, maar omdat de overheden dit nodig achten. De politie volgt de overheid, in alle opzichten.

 

Dát is het waar de kreet “ACAB”, het “All Cops Are Bastards”, voor staat. Niet een immoraliteit van de politiemedewerkers als personen, maar voor immoraliteit van de politiemacht als geheel.

 

Ook ik ben héél blij dat er politie komt als ik na een verkeersongeluk over de weg uitgesmeerd lig. Ook ik ben héél blij als er iets aan de hand is waarbij de politie de helpende hand biedt.

Maar deze helpende hand biedt de politie alléén als de overheid vindt dat die helpende hand geboden moet worden. Als er bijvoorbeeld een overheid opstaat die zegt dat deze helpende hand slechts geboden moet worden aan mensen tot 78 jaar, en dat mensen die ouder zijn slechts pijnbestrijding ter plekke moeten krijgen totdat ze sterven, dan gebeurt dat.

 

Zó zit het in mijn ogen, en daarvandaan komt het All Cops Are Bastards. De veroordelingen zijn daarom in mijn ogen niet terecht. Als ze wèl terecht zijn, zijn de veroordelingen van de voormalige VoPo’s op de muur niet terecht….

 

Hans Langbroek

 

Op deze materie gemaakte liedjes:

 

Over "Bullen"

 

Over "ACAB"

 

Tja...