Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gemeenteraad stort ruim 19.000 euro op giro 555
(6 januari 2005. Bron: gemeentesite Enkhuizen)


De gevolgen van de zeebeving in Azië op tweede kerstdag laten niemand onberoerd, ook de gemeenteraad van Enkhuizen niet. Daarom maakten de fractievoorzitters van alle partijen van de gemeenteraad gisteravond (5 januari) unaniem de afspraak zich aan te sluiten bij de landelijke actie om € 1 per inwoner beschikbaar te stellen. Dit komt neer op een bedrag van € 17.500,-. Het college van Burgemeester en Wethouders laat weten het voorstel te ondersteunen, en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 januari zal het voorstel worden afgehamerd.

Daarnaast besloten de fractievoorzitters unaniem per raadslid € 100,- te doneren uit het zogenaamde “lief en leed” potje, wat neerkomt op € 1700,-. De raadsleden sparen dit ‘lief en leed’ potje zelf bij elkaar doordat de raadsleden iedere maand een bepaald bedrag in deze pot storten. In totaal zal de gemeenteraad dus een bedrag van € 19.200,- overmaken op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties voor de slachtoffers van de zeebeving in Azie. 

De verklaring van de gemeenteraad luidt als volgt:
“De gevolgen van de zeebeving in Azië laten niemand onberoerd. Voor de natuurramp op tweede kerstdag welk in Azië plaats heeft gevonden schieten woorden tekort. Zoals we nog steeds dagelijks kunnen zien is daardoor veel menselijk leed ontstaan. In dit drama speelt arm of rijk zijn geen rol. Men is allemaal slachtoffer van deze natuurramp. Wel zijn het met name arme landen die zijn getroffen. Landen waar overwegend arme mensen wonen. Arme mensen waarvan velen niet alleen hun familie hebben verloren maar ook hun laatste schamele bezittingen zijn kwijtgeraakt. Wel kunnen we trachten door financiële steun, voor zover dat mogelijk is, het leed enigszins verzachten.”