Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

20%
(17 juni 2006)

We zijn allemaal ontzettend blij dat we nu de Praktijkschool en Het Palet in de buurt hebben. Tenslotte kunnen kindertjes die wat moeilijker presteren nu dichtbij naar een voor hen geschikte opleiding. Trots vertellen we dat er stééds meer kindertjes gebruik maken van die onderwijsvoorzieningen, en dus blijkt dat we ons voor de goede zaak ingezet hebben omdat het nodig blijkt te zijn!

We zijn allemaal ontzettend blij dat de overheden, dus ook onze lokale overheid, zo goed met de tijd meegaat. We maken ons namelijk digitaal stééds bereikbaarder! De burger kan straks met een muisklik alle zaken die hij met de overheid moet regelen regelen, zonder rompslomp van reizen, bellen, afspraken maken met ambtenaren en gebruik van ambterarentijd. Hoi hoi hoi! Goed geregeld allemaal! En lekker goedkoop en efficiënt!

Uiteraard schrijf ik dit omdat het allemaal niét goed geregeld is, en de overheid steeds minder bereikbaar is en wordt voor een groot deel van de mensen. Al die kindertjes die we trots op het Palet en op de Praktijkschool hebben zitten, dat groeiende aantal, dat zijn de volwassenen van de toekomst die in die toekomst vol ontzetting kijken naar een ingewikkeld formulier op een overheidswebsite waar ze niets van begrijpen en waar ze géén toelichting over kunnen vragen aan een ambtenaar die tegenover ze zit.

We hebben het vaak over ouderen die nog moeten leren zich met internet te bewegen. Die ouderen zijn niet gewend om met dit soort technieken om te gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er zijn ook veel jongeren die zich niet in een digitale omgeving kunnen bewegen. Iedereen die zich een beetje oriënteert in de sameleving weet dat. Het is gewoonweg een feit dat niet iedereen met dit soort dingen kan omgaan, puur en alleen doordat niet iedereen het geestelijk vermogen heeft om dat aan te leren. In de nabije toekomst zullen veel van de huidige veertigers en vijftigers ouderen zijn, en de meerderheid zal zich digitaal kunnen bewegen. Van de huidige generatie ouderen is het aantal mensen dat dit kan ook groeiend. Maar een groot deel van de ouderen die dit niét kan is het equivalent van de huidige jongeren die nu op onderwijsinstellingen zit voor kinderen die moeilijk kunnen leren of gewoon wat minder begaafd zijn. Of op “gewone” scholen zit, maar zich op de onderlaag van geestelijke vermogens bevindt. Dat is 20% van de bevolking!

We zijn met z'n allen bezig om in de niet zo verre toekomst voor 20% van de mensen een gigantische drempel op te werpen om de overheid te kunnen bereiken, om bedrijven te kunnen bereiken, om instellingen te kunnen bereiken, kortom: om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving! Deze 20% van de mensen loopt straks overheidsregelingen mis, maakt schulden doordat ze niet goed weten hoe instellingen te bereiken, loopt dingen mis als thuishulp als ze dat nodig hebben, en verzin zélf maar hoe dat zal gaan...

We zijn met z'n allen bezig voor 20% van de mensen het hard nodige directe contact met ambtenaren, medewerkers van zorgsinstellingen, medewerkers van bedrijven etc uit te bannen. We verloederen onze samenleving, we scheppen een permanente onderlaag in de samenleving gebaseerd op geestelijke vermogens. Het is de softe manier van mensen uit de samenleving bannen die 65 jaar terug op de harde manier werd uitgeoefend: de samenleving is er slechts voor de sterksten! Wat dat ook in moge houden... Nu begint dat in ieder geval in te houden dat dat niet meer op huidskleur of etnische afkomst gebaseerd is, maar op geestelijke vermogens.

Hier ben ik het totaal niet mee eens! Een samenleving moet dusdanig ingericht worden dat ieder lid ervan menswaardig kan leven.

Hans Langbroek.