Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Hiephiep hoera, 20-jarige verjaardag van de leugen!

(4 februari 2011)

 

Het is een jubileumjaar! De “dialoog” over het Grote Graaien duurt nu 20 jaar! Twee decennia waarin de Hollandse politiek zich intensief met een groep zich op kosten van het volk verrijkende Grootgraaiers onderhoudt over hoe dit graaien aan te pakken en enigszins in de hand te houden.

Grootgraaier Wim Kok is destijds als PvdA-coryfee deze “dialoog” begonnen. Hij gaf na zijn premierschap en coryfeeschap het voorbeeld aan de Grootgraaiers van dit land door zijn eigen inkomen van de één op de and’re dag met 30% te verhogen. Met uiteraardse instemming van de graaicollega’s, die hem beloonden voor zijn bescherming van hun zelfverrijkende gedrag door tijdens zijn premierschap met instemming van zijn politieke voetvolk een “dialoog” op te starten die functioneert als een Never Ending Story.

Wim Kok, zelfverrijker en burgerbombardeerder in de Balkan, heeft in elke zin des woords alles verraden waarvoor hij ons voorgelogen heeft te staan. De man is slecht.

 

Drie jaar geleden was het Grote Graaien verdertienvoudigd ten opzichte van de tijd waarin het nodig was de “dialoog” op te starten. Het probleem dat groot genoeg gevonden werd om een maatschappelijke dialoog op te starten was dus verdertienvoudigd… Op dit moment zelfs nog meer.

 

Gister, 3 februari 2011, stond er een prachtig bericht in de kranten. Een bericht dat schitterend de 20-jarige verjaardag van de “dialoog” omlijstte. Er stond geschreven:

 

“Gerrit Zalm van ABN-AMRO en Jan Hommen van ING zeggen dat ze zonder bonussen geen bank kunnen runnen”. Ja, dat zeggen ze echt. Geloof het of niet, maar dit is echt zo.

Gerrit Zalm kan zonder bonussen de met 32 miljard euro belastinggeld gesteunde ABN-AMRO niet runnen. Blijkbaar gaat de “dialoog” nóg wel 20 jaar duren….

 

Deze lange tijd van 20 jaar is een generatie. Een dialoog die 20 jaar duurt, over één onderwerp, is mislukt. Niemand kan met droge ogen zeggen dat deze dialoog iets heeft opgeleverd. Integendeel zelfs, aantoonbaar.

Als dialogen mislukken omdat ze geen dialoog zijn maar kabels om massa’s goedgelovige burgers van brave inborst zoals wij allemaal zijn, aan het lijntje te houden, op onze eigen kosten, dan dienen er andere dingen te gebeuren.

 

Er is geen dialoog, er is slechts de bizar buitenmaatse zelfverrijking van een groep mensen. Het volgende harde gegeven dat voor de VS geldt, geldt ook steeds meer voor ons:

 

In 1989 was in de Verenigde Staten 8% van het totale Amerikaanse kapitaal in handen van 1% van de Amerikanen. Na 1989, toen het tegenwicht van een andere zienswijze op de samenleving ineenstortte, is die verhouding veranderd. Nu is 25% van het totale Amerikaanse kapitaal in handen van die 1%. De rest van de Amerikanen moet het met de overgebleven driekwart doen.
Het deel wat nu 25% is groeit nog steeds, en die driekwart krimpt dus. Die ontwikkeling is nog steeds gaande.

 

Bij ons gebeurt dat ook. In verhouding is er hierdoor steeds minder geld vrij om te kunnen rouleren in de economie, we moeten met z’n allen de economie met steeds minder relatief kapitaal aan de gang houden ten bate van enkelingen die zich op onze kosten verrijken.

Iedereen is de dupe: werknemers, werkgevers van bijvoorbeeld het MKB, de ziekenhuizen, onderwijs, zorgbehoeftigen, en gewoon iedereen.

“Zonder bonussen kunnen we geen bank runnen”.

 

De schoonmakers hebben weken gestaakt voor twee tientjes per maand opslag. Bruto…

Een bankman die een jaarbonus van 6 ton bijeen graait, krijgt dus de bruto-maandopslag van 30.000 schoonmakers netto uitgekeerd. Of de bruto-jááropslag van 2800 schoonmakers. Anders kan hij geen bank runnen….

 

Eén van de argumenten van deze jatters was altijd dat topmannen in het buitenland méér kregen dan in Nederland. Als voorbeeld werd dan de VS gegeven. De [harde waarheid] is dat Nederlandse topmannen méér krijgen dan hun collega’s in het door henzelf gegeven voorbeeld.

Daarnaast hebben ze dan meer ontslagbescherming, en een sociaal vangnet, rechten die ze in de VS absoluut niet zouden hebben. De topmannen hier stelen geld van de gewone burgers, en de “dialoog” van Wim Kok duurt al 20 jaar.

 

Er is geen dialoog. Een dialoog over zoiets duurt geen generatie met als resultaat dat hetgene waarover die dialoog gaat extreem verveelvoudigt. Die dialoog is een leugen, en degenen die deze leugen in stand houden lachen zich tebarsten om ons gewone mensen die hun kapitalen bijeenwerken.

De dialoog is dood, en heeft nooit geleefd. Er moet iets heel anders gebeuren. Als ik zeg wát ik denk dat dit is, dan zit ik morgen in een cel. Omdat het werkt namelijk, en veel mensen zijn zo boos als ik.

Maar ik ben wel totáál klaar met de leugen die me nu 20 jaar lang voorgezet en voorgebraakt wordt.

 

Misschien tóch maar eens de islamieten te hulp vragen: [Islamitisch bankieren]. Een beetje sharia hier, een beetje sharia daar, en zonder hoofd run je tenslotte óók geen bank, meneer de graaier….

 

Hans Langbroek