Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

11 november, snoepjes ophalen is leuk toch?

(5 november 2007)

 

Op deze site mag ik nog wel eens wat doorslaan en doorgaan over allerlei denksystemen die mensen onder vormen van druk trachten denkwijzen op te leggen. Dan heb ik het doorgaans over gesloten religieuze systemen, gesloten politieke denkwijzen, over idioot-fanatische nationalismen. En ik vind vanuit mezelf en mn vrijheidslievende aard gezien dat ik daar ook gelijk in heb. Zo gaat dat met mensen, we hebben allemaal gelijk.

 

Waar ik nit bij nadacht, dacht ik wl bij na naar aanleiding van iets wat ik las op de website van een [collega-raadslid]. Namelijk dat het denksysteem van niet- en anti-religieuzen soms ook andersdenkenden de eigen denksystemen tracht op te leggen. Op een net zo onnodige manier als de andere denksystemen dat proberen te doen.

 

Wat ik werkelijk vind is dat religies beoefend mogen worden door degenen die er baat en gevoel bij hebben. Dat zeg ik ook immer en altijd, ik sta volledig achter Artikel 1 van onze Grondwet. Dat beoefenen behoeven anderen geen last van te hebben in de [openbare buitenruimte], die is namelijk voor en van iedereen. Men kan zelf keuzes maken of men daar soms naar aanleiding van de eigen levensvisie wel of niet wil vertoeven. Religie in de huiselijke eigen kring dient wl mogelijk te zijn! Niemand heeft het recht dat iemand te ontzeggen! Dat heet respect, tolerantie en aanvaarding van elkaar in het verschillend zijn. En daarin kunnen we rekening trachten te houden met elkaar. Het is een samenleving!

 

Nu wil het toeval dat dit jaar St.Maarten op zondag valt. Dat houdt in dat kindertjes leuk snoep gaan ophalen langs de deuren. Ook langs deuren waar mensen wonen voor wie de zondag een bijzondere dag is, gezien vanuit de religie die ze beoefenen. Dit verstoort dus waar ik k altijd voor wens op te komen, namelijk het recht om de religie welke men aanhangt in huiselijk kring wl ongestoord te kunnen beoefenen! Het is consequentie in denken die hiertoe voert! Eenieder heeft in de eigen leefomgeving recht op een eigen leefwijze!

 

Nu wordt het straks zo dat mensen tijdens St.Maarten tientallen belletjes aan de deur krijgen, en ze eigenlijk niet open kunnen doen. Ze hebben nu eenmaal een visie op het leven die voor hen goed is. Het is alsof ze kinderen dan lastig vinden, alsof de kindertjes bij hen niet welkom zijn, alsof ze te gierig zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo, ook deze mensen houden van kindertjes. En hun kindertjes houden ook van St.Maarten en snoepjes ophalen langs de deuren. Kinderen zijn kinderen! Religie of niet

Eigenlijk zou ik ervoor willen pleiten dat we dit jaar in Enkhuizen de St.Maarten op 10 november houden, op zaterdagavond. We slaan dan drie vliegen in n klap:

 

1 - De mensen van religieuze aard kunnen hun religie in huiselijke kring ongestoord beoefenen, zoals niet-religieuzen ook vinden dat ze hun dingen ongestoord door religieuzen moeten kunnen doen

2 De religieuze kindertjes kunnen ook leuk St.Maarten lopen, snoepjes ophalen en liedjes zingen bij de buren

3 Het is dan op zaterdagavond, en alle kindertjes kunnen de dag erna leuk nagenieten van de door hen opgehaalde snoepvoorraden zonder naar school te moeten

 

Is dit zo raar? Zker uit mijn mond op het eerste gezicht wel, dat begrijp ik ook wel. Maar ik voer gewoon consequent mn denkwijze over recht op vrijheid van levensbeleving in eigen huiselijke kring door, en de bijbehorende tolerantie en aanvaarding dat iedereen nu eenmaal anders is. Omdat we een samenleving hebben

 

Hans Langbroek